Jeroen Blok – maart 2016

Jeroen Blok creating a monster is weer een bijzondere tentoonstelling in de ruimte.

Creating a monster

Wat gebeurt er als je manier van werken niet gebruikelijk is en daardoor vaak onbegrepen? Als je door iets te doen wat precies bij je past een groot monster creëert die als je eigen vijand wordt gezien. Al ervaar je hem zelf meer als een vriendelijke grote reus die je denkt te moeten verstoppen. Echter wordt het steeds moeilijker voor hem een plek te vinden. Vecht je ertegen en blijf je zoeken om aansluiting te vinden bij wat als ‘normaal’ gezien wordt of omarm je hem als een vriend en kijk je hoever je hiermee kunt komen?

Is er een grens waarbij een werk zijn waarde en kracht verliest door  de hoeveelheid werken die je maakt? Of wordt het werk juist sterker als onderdeel van het geheel als je er daadwerkelijk voor staat? In de expositie bij De ruimte van Rolf laat ik, gedurende een maand, mijn schilderijen in het grote geheel zien en omarm ik mijn vriend. Elke dag van de maand zal ik een werk maken voor de expositie.

Mijn schilderijen en tekeningen laten zich het best lezen als werk waarin waarneming, vrije interpretatie en beeldvorming elkaar opzoeken. In mijn werk richt ik mij veelal op sociale dilemma’s en (leef)patronen.

www.jeroenblok.com

Untitled-1-2

IMG_0023[1]-2