Arjenne Vossepoel & Liesbeth de Jong – mei 2016

Gelaten

Arjenne Vossepoel & Liesbeth de Jong                                    2 t/m 21 mei 2016

ga ik naar binnen zie ik mij

vind ik al mij daar gelaten

toon ik mij in mijn gezicht

Liesbeth de Jong (1977) en Arjenne Vossepoel (1966) herkenden zich in elkaars werk en voelden zich uitgedaagd om een gezamenlijk project op te zetten.

Liesbeth en Arjenne tonen in hun werk datgene waar geen woorden zijn. Zij zoeken een vormentaal voor bescherming, omhulling en maken daarbij gebruik van kokertjes, rolletjes en doosjes. Hierin vindt kwetsbaarheid in stilte geborgenheid, stevigheid en kan van daaruit tevoorschijn komen, zichtbaar worden.

In de Ruimte van Rolf komt het werk van beiden samen in een portretreeks en een ruimtelijke installatie. Uitgangspunt is het tonen van de menselijke alleenheid, wat een ieder verbindt of juist scheiden kan. De kunstenaars willen hiervoor de Ruimte van Rolf transformeren naar een besloten omhulde plek die geborgenheid biedt en plaats geeft aan ieders eigen innerlijke ruimte. De kunstenaars ontkomen in dit proces niet aan zichzelf en elkaar en zoeken dan ook verder in de ontstane ruimte naar taal en vorm in een performance.
Het geheel vormt één conceptueel werk.

In de periode 2 tot en met 20 mei werken de kunstenaars in de Ruimte van Rolf en krijgt de expositie vorm. U wordt van harte uitgenodigd dit proces gedurende deze periode ter plaatse te komen volgen. De kunstenaars zoeken graag de interactie met het publiek en geven toelichting op hun werk en werkwijze. Het is mogelijk dat ook u door de kunstenaars gevraagd wordt uw gelaat te tonen, zodat deze onderdeel kan worden van de expositie.

Het resultaat van dit proces is te zien bij de opening en finissage op zaterdag 21 mei om 15 uur.

Arjenne Vossepoel  www.arjenne.net                mail@arjenne.net

Liesbeth de Jong     www.boekontbinding.nl    info@boekontbinding.nl

0000 x