Setareh Maghsoudi – juni 2015

Mobiele Moskee – Mini Moskee

Gouda heeft net een langdurige discussie achter de rug over de bouw van een zogenoemde “Mega Moskee”. Helaas wordt in dit soort verhitte discussies vaak alle gevoel voor proporties verloren en worden argumenten gebruikt die meer met onderbuikgevoelens te maken hebben dan met de werkelijkheid.

Setareh Maghsoudi, in 2014 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Architectual Design is door de ruimte van Rolf uitgenodigd om haar MoMO (Mobile Mosque) te presenteren en de discussie hierdoor in een heel andere context te plaatsen.

De mobiele moskee, gemaakt van gevouwen papier, is van een opvallende schoonheid. Ook de ervaring die het werk geeft door deze binnen te treden is prachtig. Of je de MoMo binnentreed om een van de vijf dagelijkse gebeden te doen – of gewoon even tijd voor jezelf te nemen – een ervaring zal het zeker zijn.

Daarnaast zal Setareh Maghsoudi aan het werk gaan met haar “Handmades”.

What she is trying to achieve and finds important in her work is to have a pleasant experience of the space through tactility and stimulation of the senses.

MoMo (Mobile Mosque)

“Muslims pray five times a day. The prayer is not bounded to a specific place. One performs the prayer wherever one finds his or herself, so it often takes place in public space, which is not at all times very practical, depending on your surroundings. So from my own experience with the lack of ideal surroundings arose the need to create a space for my daily prayers; A temporary space, which would provide private space and at the same time a sacred sense. From this point I started my quest for the right atmosphere and practical mobility.”

DSC_0609

 

Handmades:

Aluminium tubes and mouldable plastic enable the construction of an endless variety of composition or joinery and it creates an almost invisible spatial construction. It’s also about the lightness and strength of the materials, density through lines and the social aspect of coming together and create. It gets an stature and size without form, because the form is defined by the game of individuals, who make the space. The space is composed out of solid and flexible connections, which are made by hand.

20150621_132732

Geboren in Iran, getogen in Nederland heb ik te maken met deze twee culturen. Zij zijn mij eigen en hebben mij gemaakt tot wie ik ben. Zodoende kan ik mij heel goed verplaatsen in een quote van de Iraanse kunstenares Parastou Forouhar, die in Duistland woont.

“Ik voel me thuis in Duitsland, maar tegelijkertijd niet. Ik voel me thuis in Iran maar dan niet. Wat ik probeer te doen met mijn kunstwerk is enkel het cultiveren van deze tussenruimte.”

Een groot aantal tweede en derde generatie immigranten, waaronder ikzelf, bevinden zich in deze tussenruimte. Waarin je, eerlijk gezegd, nergens echt honderd procent bij hoort, maar van beide culturen de inspirerende dingen, neemt. Dit is ook het geval bij mijzelf. Gefascineerd door de Islamitische architectuur, zoals geometrie, licht en de concentratie op bin­nen, ging ik op zoek naar hoe het in deze tijd zich kan vormge­ven. Maar ook hoe deze twee culturen, seculiere en religieuze samen kunnen komen. Want ze staan namelijk tegenover el­kaar. In het seculiere is duidelijk een scheiding en ervaar je re­ligieuze uitingen alleen binnenshuis. In de Islam is daar geen onderscheiding in, het is één, zowel in privé als in het open­baar. Bijvoorbeeld het vijfdagelijkse gebed. Waar kan je dit doen in Nederland? Je bent niet altijd thuis of in de buurt van een moskee. Dit betekent dat er vaak in het openbaar wordt gebeden. Maar men vindt dit raar, omdat het niet hoort bij de seculiere cultuur. Dus als Moslim moet je bidden maar tege­lijkertijd vind je het niet prettig om in het openbaar te bidden, omdat het niet aanvaard wordt. Het is een dilemma, want hoe ga je hiermee om?

Wat ik wil creëren in mijn project is een tijdelijke pri­véruimte in de openbare ruimte. Een soort sacrale ruimte voor het gebed met de Islamitische architectonische eigenschap­pen als geometrie, lichtspel en geborgenheid. En omdat het een tijdelijke ruimte is, moet het een constructie hebben die flexibel, licht en vouwbaar is, die makkelijk opgezet en afge­bouwd kan worden. Hiermee wordt een ruimte gecreëerd die geen inkijk biedt en een intieme, spirituele beleving van bin­nenuit heeft.

Ik kan mij voorstellen dat het in verschillende waren­huizen gemakkelijk verkrijgbaar is en dat niet alleen moslims, maar iedereen die zich even wil terug trekken voor een rust­moment of die tijd voor zelfbezinning wilt, het kan aanschaf­fen en er gebruik van kan maken. Als mens heb je die behoefte en het zou fijn zijn om daarvoor uit te komen en dat er weer meer aandacht wordt besteed aan de innerlijke schoonheid.

Website: http://www.setarehmaghsoudi.com

DSC_0604 DSC_0605 DSC_0606
DSC_0610 DSC_0611 DSC_0614 DSC_0617 DSC_0616 DSC_0618 20150621_132425 20150621_144641